Dịch vụ gia tăng

Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu 247hanoiexpress phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó

Phạm vi cung cấp

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress

Điều kiện dịch vụ

 Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Các điều kiện khác: Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

Là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nh…

Phạm vi cung cấp

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress

Điều kiện dịch vụ

– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú

– Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau: 01 (một) bản người gửi lưu; 01 (một) bản đơn vị chấp nhận lưu; 01 (một) bản đơn vị phát lưu; 01 (một) bản người nhận lưu.

– Mỗi TT Khai thác mà vận đơn đi qua phải ký xác nhận lên biên bản đồng kiểm.

– Nội dung đồng kiểm: Số lượng từng loại hàng; Chủng loại hàng; Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không); Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

Là dịch vụ hoàn vận đơn về cho người gửi vì lý do khác quan hoặc do người gửi yêu cầu.

Là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, 247hanoiexpress không phát được vì lý do khách quan, 247hanoiexpress thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi; hoặc vận đơn đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về cho người gửi.

Phạm vi cung cấp dịch vụ
– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress

Điều kiện dịch vụ:

– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Các điều kiện khác:

+ Sau khi đi phát 2 lần trong 2 buổi khác nhau mà không phát được, 247hanoiexpress sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h kể từ giờ nhận chuyến thư đó đến đơn vị phát nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, 247hanoiexpress sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi;

+ Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247hanoiexpress);

+ Đối với khách lẻ, sau khi không phát được, vận đơn sẽ được giữ lại đơn vị phát và được đưa vào Bưu phẩm chờ xử lý (hủy) trừ trường hợp khách hàng lẻ yêu cầu hoàn về và cam kết thanh toán cước phí chuyển hoàn thì sẽ hoàn về cho khách hàng lẻ.

Là dịch vụ vận chuyển hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ như: Sơn nước, Mực in, chất lỏng, keo, mực bột…

Phạm vi cung cấp dịch vụ

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress

Điều kiện dịch vụ
– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Các điều kiện khác:

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn của 247hanoiexpress

+ Hàng đặc biệt bị cấm vận chuyển qua hàng không, bởi rất khó gửi khi gặp rất nhiều thủ tục, và cũng rất nguy hiểm cho phương tiện vận chuyển.

+ Đối với hàng có chất dễ cháy, dễ nổ phải được vận chuyển theo phương tiện chuyên dụng.

+ Trường hợp nhận hàng đặc biệt thì đơn vị chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của 247hanoiexpress”.

Là dịch vụ mà vận đơn được phát chậm nhất 2 giờ kể từ giờ nhận chuyến thư tại đơn vị phát.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm,

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress.

Điều kiện dịch vụ

– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+ Là tổ chức, doanh nghiệp.

 Các điều kiện khác: 247hanoiexpress chỉ cung cấp dịch vụ này cho vận đơn có trọng lượng đến 2 kg.

Là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm,

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress

Điều kiện dịch vụ
– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:

– Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

Là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm,

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress

Điều kiện dịch vụ
– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

 Các điều kiện khác:

+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận.

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của 247hanoiexpress. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của 247hanoiexpress.

Ghi chú
– Dịch vụ “Hồ sơ thầu” chỉ được bồi thường 100% giá trị khi đồng thời sử dụng dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”.

– Dịch vụ “Hồ sơ thầu” là dịch vụ ưu tiên, trong đó bao gồm các ưu tiên sau:

+ Phát hẹn giờ (nếu đã sử dụng dịch vụ “Hồ sơ thầu” thì sẽ không tính thêm phí phát hẹn giờ),

+ Phát trong ngày (nếu đã sử dụng dịch vụ “Hồ sơ thầu” thì sẽ không tính thêm phí phát trong ngày),

+ Đi chuyến Express (nếu đã sử dụng dịch vụ “Hồ sơ thầu” thì sẽ không tính thêm phí Hàng nặng phát nhanh).

Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.
Phạm vi cung cấp dịch vụ
– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm
– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress
Điều kiện dịch vụ
– Khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm
– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress
– Người gửi:
+ Họ và tên,
+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),
+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động)
– Người nhận:
+ Họ và tên,
+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),
+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).
– Các điều kiện khác: Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.
Ghi chú
– Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, 247hanoiexpress phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm
– Giá trị khai tối đa:
+ Chứng từ là 10,000,000 đồng/vận đơn,
+ Hàng hóa là 100,000,000 đồng/vận đơn,
+ Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn).
Là dịch vụ mà 247hanoiexpress chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi

Phạm vi cung cấp

– Địa chỉ nhận tại khu vực mà 247hanoiexpress có bưu cục, trung tâm

– Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247hanoiexpress.

Điều kiện dịch vụ

– Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

– Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú

Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn

–  Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.

–  Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

Bài viết trước đó QUẢNG CÁO PHONG BÌ
Bài viết sau đó Dịch vụ cơ bản